Mosaiken

Karl Bauer 636 Berufung Petri - Fischfang

Berufung Petri – Fischfang – St. Peter/Klagenfurt, 19??/??
xxxxxxxxxxxxx
00 x 00 cm

Karl Bauer 618 Verkündigung Spittal aD

Verkündigung Spittal aD , 19??/?
xxxxxxxxxxxxx
00 x 00 cm

Karl Bauer 648 Kreuzbergl Mosaik

Landesgedächtnisstätte Klagenfurt Kreuzbergl, 19??/??
xxxxxxxxxxxxx
00 x 00 cm

Mosaik Karl Bauer 648 Jesus wird ans Kreuz geschlagen

Jesus wird ans Kreuz geschlagen, 19??/??
xxxxxxxxxxxxx
00 x 00 cm

Karl Bauer 634 Schutzmantelmadonna

Schutzmantelmadonna, 19??/??
xxxxxxxxxxxxx
00 x 00 cm